• Διεύθυνση: Λεωφόρος Αθηνών-Λαυρίου 301, 190 02 Παιανία Αττικής

  • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 68 32 885

  • Fax: 210 68 59 039

  • Emai: info@alfa-omega.gr